Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ενημέρωση για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02 Σεπτέμβριος, 2010 to Πέμπτη 30 Σεπτέμβριος, 2010
Περίληψη: 
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους (Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ερευνητικοί Φορείς) να υποβάλουν προτάσεις ένταξης Πράξεων, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών». Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 30/09/2010 στα αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση εντός των επόμενων ημερών.
Πλαίσιο: 
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών