Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων μέσω της ΓΓΕΤ, Πράξη: Αριστεία»

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01 Ιούνιος, 2011
Πλαίσιο: 
Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά με την Πράξη «Αριστεία» στην ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε όλους τους δυνητικούς δημόσιους φορείς υποδοχής ανεξαρτήτως τύπου έρευνας και ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής.
Αρχείο: