Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Επικαιροποίηση Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος «Θαλής»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11 Νοέμβριος, 2011
Περίληψη: 
4η Επικαιροποίηση ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξης : «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12.
Πλαίσιο: 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση