Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

«Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 16830/01-12-2015»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 29 Δεκέμβριος, 2015

ΘΕΜΑ: «Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 16830/01-12-2015»
Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 40/29-12-2015 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, αποφάσισε την άμεση απασχόληση των κάτωθι συνεργατών
• Μπενόπουλο Ιωάννη για τη θέση: Συνεργάτης 1 κωδ. Πρότασης 80101_θ01
• Αναστασάτου Μαρία για τη θέση : Συνεργάτης 2 κωδ. Πρότασης 80101_θ02
• Καπούτση Δαγλή Αλίκη για τη θέση: Συνεργάτης 3 κωδ. Πρότασης 80101_θ03
• Γκούλτα Χρυσούλα – Μαρία για τη θέση: Συνεργάτης 4 κωδ. Πρότασης 80101_θ04
για τις ανάγκες του έργου με τίτλο, «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ » .

Επισυναπτόμενο αρχείο: