Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

«Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 17183 _25/09/2015»

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30 Δεκέμβριος, 2015

ΘΕΜΑ: «Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 17183 _25/09/2015»
Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 40/29-12-2015 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, αποφάσισε την άμεση απασχόληση των κάτωθι συνεργατών
• Τουμανίδης Λάζαρος για τη θέση με κωδ. Πρότασης 80315_ΣΧ-ΑΝ
• Ξευγενής Μιχαήλ για τη θέση με κωδ. Πρότασης 80315_Δ-ΠΡ
για τις ανάγκες του έργου με τίτλο, «HORIZON 2020_TRusted, CItizen - LEA colLaboratIon over sOcial Networks (TRILLION_653256)» .

Επισυναπτόμενο αρχείο: