Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.:11248 /14-10-2014

Ημερομηνία: 
Τρίτη 11 Νοέμβριος, 2014

Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 20/06-11-2014 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, ανακοινώνει ότι:

Επισυναπτόμενο αρχείο: