Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.:13361/28-11-2014

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15 Ιανουάριος, 2015

Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 01/15-01-2015 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, ανακοινώνει ότι:

Επισυναπτόμενο αρχείο: