Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

«Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.:4680 /08-04-2015»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 08 Μάιος, 2015

Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 16/07-05-2015 Πράξη της και βάσει του πρακτικού
αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, ανακοινώνει ότι:

Αρχείο: