Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.:7369/24-06-2014

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 08 Σεπτέμβριος, 2014

Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 14/28-08-2014 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, ανακοινώνει ότι

Επισυναπτόμενο αρχείο: