Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.:8654 /21-07-2014

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 29 Οκτώβριος, 2014

Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 18/23-10-2014 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, ανακοινώνει ότι

Επισυναπτόμενο αρχείο: