Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

Αν είστε Υπεύθυνος Έργου ή συνεργάτης προγραμμάτων σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων στα οποία συμμετέχετε. Με την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες:

1.      Διοικητικά Στοιχεία Έργου: συνοπτικά τα διοικητικά στοιχεία των έργων.

2.      Διοικητικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των διοικητικών ενεργειών των έργων.

3.      Προβολή στοιχείων εργαζομένων Έργων: αναζήτηση των στοιχείων του επιλεγμένου εργαζομένου.

4.      Αναζήτηση Συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των συμβάσεων του έργου που έχετε επιλέξει.

5.      Οικονομικός Απολογισμός Έργου: λεπτομερής απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του επιλεγμένου έργου.

6.      Οικονομικές ενέργειες Έργου: αναζήτηση των οικονομικών ενεργειών των έργων.

7.      Οικονομικές κινήσεις Έργου: αναζήτηση των οικονομικών κινήσεων των έργων.

8.      Ανάλυση δεσμεύσεων Έργου: αναζήτηση και ανάλυση των δεσμεύσεων για το επιλεγμένο έργο

9.      Υπόλοιπα συμβάσεων Έργου: αναζήτηση των υπολοίπων των συμβάσεων και των εντολών μισθοδοσίας για το επιλεγμένο έργο.

Αν έχετε ήδη εγγραφεί, μπορείτε να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων.
Αν θέλετε να εγγραφείτε, συμπληρώστε την αίτηση που σας αφορά και καταθέστε την στην Επιτροπή Ερευνών:

·        Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων (μόνο για  Υπευθύνους Έργων)

·        Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από συνεργάτες (υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Έργου  του ερευνητικού προγράμματος)