Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός: ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 - 2017)” του ΕΛΚΕ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26 Οκτώβριος, 2017

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια: Αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107 - 2017)” του ΕΛΚΕ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., προϋπολογιζόμενης δαπάνης 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ, όπου προβλέπεται).