Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών (external audit), στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus UNITE, μέσω του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13 Φεβρουάριος, 2015

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή εξωτερικού λογιστικού ελέγχου (external audit) του ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus, μέσω των αρχείων του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€), πλέον Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ευρωπαϊκού έργου «TEMPUS_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ_UNITE», PROJECT NUMPER 544390 – TEMPUS -1-2013-1-GR – TEMPUS – JPHES (2013-5031/001-001) (Κωδ. ΕΛΚΕ: 80265).