Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για τις ανάγκες Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια της Πράξης «Μονάδα καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Πειραιά» (MIS: 304322)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30 Ιούλιος, 2014

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, για τις ανάγκες Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια της Πράξης «Μονάδα καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Πειραιά» με ΜΙS: 304322, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων