Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18 Νοέμβριος, 2011
Περίληψη: 
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη συγκεκριμένη Δράση, στα πλαίσια του Υποάξονα «Αξία», του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), καθώς και στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς/ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος αυτής της εθνικής προκήρυξης είναι η επιχορήγηση των φορέων (Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Εταιρειών) οι οποίοι συμμετείχαν σε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας «ARTEMIS Joint Undertaking/ Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems JU».
Πλαίσιο: 
ΕΣΠΑ
Αρχείο: