Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 20 Μάρτιος, 2015

Το τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών στο ισόγειο του κτιρίου Δ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας.