Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ καθώς και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Πειραιά» με MIS 327410

Ημερομηνία: 
Σάββατο 24 Ιανουάριος, 2015

Το τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό προς ανάδειξη αναδόχου/ων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ καθώς και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Πειραιά» με MIS 327410, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων