Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών Προτάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Ειδικής Υπηρεσίας για την αξιολόγηση προτάσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27 Ιανουάριος, 2012
Περίληψη: 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» ανακοίνωσε Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών Προτάσεων για την αξιολόγηση προτάσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» ανακοίνωσε Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών Προτάσεων για την αξιολόγηση προτάσεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων. Η ΕΥΔ του ΕΠ έχει συγκροτήσει Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές των υποβαλλόμενων προτάσεων στις προκηρυσσόμενες πράξεις του Προγράμματος, σε όλους τους άξονες και σε όλες τις κατηγορίες παρέμβασης (όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη σε ειδικών απαιτήσεων προτάσεις). H Ειδική Υπηρεσία επιλέγει τους εξωτερικούς αξιολογητές για τις Πράξεις της μόνο εκ των εγγεγραμμένων στο Μητρώο. Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αξιολογητές για την αξιολόγηση μέσω εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εφαρμογής (προσβάσιμης μέσω διαδικτύου) Προτάσεων Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ για Προγράμματα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) που υποβάλλονται προς αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’αριθ. 144 Σχετική Πρόσκληση Χρηματοδότησης