Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30 Δεκέμβριος, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η επιτροπή Ερευνών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα,με την υπ’αριθμ. 40/29-12-2015 Πράξη της, στο πλαίσιο του έργου ‘’Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ’’ ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΘΕΣΗ 01: Συνεργάτης για την Παρακολούθηση Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (κωδικός πρότασης :80101_Σ01)

Επισυναπτόμενο αρχείο: