Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ.: 4082/04-04-2017

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 27 Απρίλιος, 2017

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 13/27-04-2017 (Θέμα 4ο) Πράξη της, λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση του Υπευθύνου του έργου και το συμφέρον της Υπηρεσίας αποφάσισε:
Α. την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ: 4082/04-04-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. έτους 2017 και .
Β. την έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.