Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της Πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - Πολυκατευθυντική μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους»(MIS 390209)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27 Φεβρουάριος, 2013
Περίληψη: 
ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα παρακάτω
Πλαίσιο: 
στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - Πολυκατευθυντική μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους»(MIS 390209), άξονας προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών πόρων,
Αρχείο: