Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 12575/25/09/2015»

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30 Δεκέμβριος, 2015

ΘΕΜΑ: «Επιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. Πρωτ.: 12575/25/09/2015»
Η Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 40/29-12-2015 Πράξη της και βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, αποφάσισε την άμεση απασχόληση των κάτωθι συνεργατών
• Χαρίτου Χριστίνα για τη θέση: Ερευνητής 1 κωδ. Πρότασης 80322_Ε01
• Μαστρογιάννης Δημήτριος για τη θέση : Ερευνητής 2 κωδ. Πρότασης 80322_Ε02
• Λουκάς Αθανάσιος για τη θέση: Ερευνητής 3 κωδ. Πρότασης 80322_Ε03
για τις ανάγκες του έργου με τίτλο, «ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3768» .

Επισυναπτόμενο αρχείο: