Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, ΦΕΚ1957 (Τεύχος Β, 9-9-2009) Άρθρο 28