Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ΑΠ 14053/ΕΥΔ 1749/27-3-08

(ΦΕΚ Β΄540/27.3.2008) ( άρθρο 38) Για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για διαγωνισμούς οι οποίοι αφορούν ποσό άνω των 15.000,00€, η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή και της οικείας διαχειριστικής αρχής για 15 τουλάχιστον ημέρες